WegeMaluch.pl

FB TW G+ Zarejestruj Rejestacja / Login

Artykuły

Zdrowie na papierze

logo_szkola_promujaca_zdrowieMinisterstwo za ministerstwem, pomysły, broszury, książeczki – wymieniać można przeróżne formy do jakich sięgają polscy urzędnicy aby, przynajmniej na papierze, promować zdrowie.

Jednym z takim pomysłów czy też ruchów jest nadawanie certyfikatów szkołom, które promują zdrowie.

W Polsce projekt ten został sprawdzony w 14 wybranych szkołach zwanych projektowymi. Obecnie sieci szkół promujących zdrowie istnieją we wszystkich województwach, w niektórych funkcjonują również sieci rejonowe, powiatowe lub miejskie, utworzone w celu ułatwienia koordynacji i skuteczniejszego wspierania szkół. Według danych z grudnia 2013 roku 2000 placówek bierze udział w programie.

logo_szkola_promujaca_zdrowieMinisterstwo za ministerstwem, pomysły, broszury, książeczki – wymieniać można przeróżne formy do jakich sięgają polscy urzędnicy aby, przynajmniej na papierze, promować zdrowie.

Jednym z takim pomysłów czy też ruchów jest nadawanie certyfikatów szkołom, które promują zdrowie.

W Polsce projekt ten został sprawdzony w 14 wybranych szkołach zwanych projektowymi. Obecnie sieci szkół promujących zdrowie istnieją we wszystkich województwach, w niektórych funkcjonują również sieci rejonowe, powiatowe lub miejskie, utworzone w celu ułatwienia koordynacji i skuteczniejszego wspierania szkół. Według danych z grudnia 2013 roku 2000 placówek bierze udział w programie.

Trochę informacji

Trochę informacji

zdrowie_na_talerzuProgram, przez pierwsze 15 lat, był rozwijany w Polsce w ramach Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ), utworzonej w 1992 r. w wyniku porozumienia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Rady Europy i Komisji Europejskiej.

Od 1 stycznia 2008 r. ESSzPZ przekształciła się w Sieć Szkół dla Zdrowia w Europie (Schools for Health in Europe SHE – www.schoolsforhealth.eu). Polska, wraz z innymi 43 krajami, jest członkiem tej sieci.

W Polsce do wojewódzkich sieci należą poza szkołami różnych typów także przedszkola, szkoły specjalne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, bursy, domy wczasów dziecięcych. Dokument jako taki, czyli Krajowy Certyfikat Szkoła Promujący Zdrowie ustanowiono w 2008 roku. Do końca 2012 roku certyfikat ten nadano 91 szkołom. Ale obecnie jest on przyznawany tylko szkołom, bo w tym temacie opracowano standardy i narzędzia, bo dla innych placówek nie udało się tego zrobić. Jak czytamy w oficjalnej informacji opublikowanej na stronie warszawskiego kuratorium „koncepcja i strategia Szkoły Promującej Zdrowie Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie „wyrosła” z ogólnych założeń promocji zdrowia, rozwijanej przez Światową Organizację Zdrowia oraz z dorobku kilku międzynarodowych konferencji poświęconych szkolnej edukacji zdrowotnej.

Nie ma jednej, ogólnie przyjętej definicji takiej szkoły. Każdy kraj wypracowuje swój model SzPZ w zależności od uznawanych wartości oraz własnych doświadczeń. W Polsce koncepcja szkoły promującej zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom”. Ale przyznanie Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie jest potwierdzeniem wysokiej jakości pracy placówki w zakresie realizacji pięciu standardów Szkoły Promującej Zdrowie oraz pracy zgodnej z koncepcją programu przez minimum 5 lat, czyli przez czas ważności certyfikatu.

Czyli kto?

szkola_promujaca_zdrowieCzyli kto?

Katarzyna Stępniak, kierownik zespołu ds. promocji zdrowia w szkole z Ośrodka Rozwoju Edukacji wymienia, że wśród standardów szkoły promującej zdrowie należy pomaganie członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.

Placówka prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności, tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.
Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników (w ramach tego standardu jeden z wymiarów dotyczy edukacji żywieniowej oraz organizacji i dostępności posiłków w szkole).

Na szczęście każde zgłoszenie do programu jest sprawdzane. „Każdy wniosek złożony przez szkołę jest weryfikowany na poziomie regionalnym, wojewódzkim przez koordynatorów programu SzPZ oraz krajowym przez członków Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie. Wnioski, które trafiają na posiedzenie Kapituły są rekomendowane przez wojewódzkich koordynatorów SzPZ.

Członkowie Kapituły szczegółowo analizują przedstawione wnioski ze szkół ubiegających się o nadanie Krajowego Certyfikatu. W posiedzeniach uczestniczą wojewódzcy koordynatorzy, którzy współpracują ze tymi szkołami, konsultują oraz wspierają realizację programu. Podczas posiedzeń istnieje możliwość zadawania pytań koordynatorom dotyczących pracy danej szkoły. Po omówieniu każdego z wniosków następuje tajne głosowanie, w wyniku którego zapada decyzja w sprawie przyznania Certyfikatu -dodaje Katarzyna Stępniak.

Papier a rzeczywistość

Papier a rzeczywistośćjedzenie_w_szkole

Przygotowując niniejszy artykuł poprosiłam parę szkół o wypowiedź. Chciałam aby podzieliły się swoimi opiniami, pochwaliły się jak promują zdrowie i jaki mają stosunek do diety wegetariańskiej.

Niestety mimo monitów mailowych i telefonicznych nikt nie chciał się wypowiedzieć. Bo trzeba byłoby podać konkrety. Do portalu wegemaluch.pl docierają informacje od rodziców, którzy pełni nadziei, bo szkoła ma certyfikat, idą do dyrektora, informują, że dziecko jest na diecie wegetariańskiej i proszą o takie posiłki. I, nic.

Okazuje się, że dieta wegetariańska nie leży zdaniem dyrektorów obok promocji zdrowia. Szkoda, że ciągle wielu z tych, którym się powinno chcieć nie chce się przeczytać i dowiedzieć, że roślinny sposób żywienia jest jednym z najzdrowszych i przynoszących same korzyści.

Dla przypomnienia wszystkim dyrektorom i urzędnikom: Ministerstwo Zdrowia i Instytut Żywności i Żywienia w odpowiedzi na wegemaluchową petycję odnośnie umożliwienia rodzicom wyboru diety wegetariańskiej w publicznych placówkach, stwierdziły, że dieta wegetariańska jest odpowiednia dla dzieci na każdym etapie życia i rozwoju i NIKT nie ma prawa żądać od rodziców zaświadczeń lekarskich, które miałyby określić, że dziecko nie może spożywać określonych produktów: mięsa i ryb. Bo wegetarianizm to nie choroba, ale sposób życia. To tak dla przypomnienia. Cieszymy się, że tu trafiłaś / trafiłeś.

Prowadzimy prace nad przygotowaniem wersji mobilnej portalu wegemaluch.pl

Ta wersja platformy mobilnej jest w fazie testów! Prosimy o cierpliwość! (niektóre funkcje mogą nie działać w tej chwili)

 

Wegemaluch.pl Udostępnia materiały na licencji CC BY-NC-ND 4.0 Międzynarodowe. Materiały nieoznaczone CC BY-NC-ND 4.0 - Copyright by WegeMaluch.pl & MagYa 2011-2014. All rights reserved.

Wróć na górę

O Wegemaluch    O Nas    Regulaminy    Polityka Prywatności    Reklama    Promocja    Patronat    Admin    Kontakt    Faq    RSS    Toolbar

coffe Jesteś pewny by przełączyć w wersję dla komputerów stacjonarnych PC?