WegeMaluch.pl

FB TW G+ Zarejestruj Rejestacja / Login

Artykuły

6-latki i nowe szkolne prawo

sześciolatki w szkoleI stało się. Na stronie Ministerstwa Edukacji w dniu 04.12.2015 pojawiła się informacja "koniec z obowiązkiem szkolnym 6-latków".
W konsekwencji oznacza to nie tylko dla rodziców, nauczycieli, dyrektorów, ale przede wszystkim dla naszych dzieciaków kolejną systemową rewolucję.
Nowa minister edukacji - Anna Zalewska ma nadzieję, że do 31.12.2015 prezydent podpisze dokument.

Czyli od września nowe prawo miałoby wejść w życie. Głównym założeniem zmian, co podkreśla ministerstwo, jest to iż to rodzic będzie decydował o edukacji dziecka. Oznacza to, że obowiązek szkolny będzie dotyczył 7-latków, wracają zerówki, które mają przygotować 6-latki do szkoły. Ponadto w "zerówkach" dzieci będą mogły się uczyć czytać i pisać, czyli zmienia się podstawa programowa. Do tej pory bowiem nauczyciele nie mogli uczyć. To tak ogólnie. A poniżej bardziej szczegółowo i prawniczo.

sześciolatki w szkoleI stało się. Na stronie Ministerstwa Edukacji w dniu 04.12.2015 pojawiła się informacja "koniec z obowiązkiem szkolnym 6-latków".
W konsekwencji oznacza to nie tylko dla rodziców, nauczycieli, dyrektorów, ale przede wszystkim dla naszych dzieciaków kolejną systemową rewolucję.
Nowa minister edukacji - Anna Zalewska ma nadzieję, że do 31.12.2015 prezydent podpisze dokument.

Czyli od września nowe prawo miałoby wejść w życie. Głównym założeniem zmian, co podkreśla ministerstwo, jest to iż to rodzic będzie decydował o edukacji dziecka. Oznacza to, że obowiązek szkolny będzie dotyczył 7-latków, wracają zerówki, które mają przygotować 6-latki do szkoły. Ponadto w "zerówkach" dzieci będą mogły się uczyć czytać i pisać, czyli zmienia się podstawa programowa. Do tej pory bowiem nauczyciele nie mogli uczyć. To tak ogólnie. A poniżej bardziej szczegółowo i prawniczo.

nowy projekt


Założenia projektu ustawy:

a)            prawo dziecka w wieku od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,szkola

b)           obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego przez dziecko 6 – letnie,

c)            obowiązek szkolny od 7 roku życia,

d)           prawo do rozpoczęcia edukacji szkolnej od 6 roku życia - na wniosek rodziców - pod warunkiem:

             korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej albo

             posiadania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

W przypadku dziecka urodzonego w okresie wrzesień-grudzień opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej jest obligatoryjna;

e)           możliwość odroczenia obowiązku szkolnego przez dziecko 7–letnie - rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone o jeden rok szkolny, jeżeli dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, z której wynika potrzeba odroczenia;

edukacja_dziecif)            możliwość kontynuacji w roku szkolnym 2016/2017 nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej przez dzieci 7-letnie, które rozpoczęły edukację w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 jako 6-latki – na wniosek rodziców złożony do dyrektora szkoły w terminie do końca marca 2016 r.; w przypadku złożenia takiego wniosku dziecko nie podlega klasyfikacji rocznej ani promowaniu do klasy drugiej, a także nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego;

g)            wprowadzenie możliwości odroczenia obowiązku szkolnego w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do 9 roku życia;

Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców, będzie mógł przyjąć do szkoły dziecko 6-letnie urodzone w okresie 1 stycznia - 31 sierpnia, jeżeli dziecko spełnia jeden z poniższych warunków:

             korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej albo

             uzyskało opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

W przypadku dziecka urodzonego w okresie od 1 września do 31 grudnia, oprócz wniosku rodziców zawsze konieczne będzie posiadanie przez dziecko opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

rok szkolny

Ponieważ należę do grona rodziców przyszłorocznych 6-latków zaczęłam sprawdzać stan przygotowania zarówno coloured pencilsprzedszkoli jak i szkół na "nowości" związane z edukacją. Niestety, zapewne wnioski nikogo nie zaskoczą.
Placówki nie wiedzą co będzie. Czekają do stycznia. Szkoły zlikwidowały "zerówki" a dyrektorzy nie wiedzą czy mają je przywracać. Co więcej, w jednej z odpowiedzi od dyrektorki szkoły dowiedziałam się, że w związku z całym zamieszaniem nie planują jeszcze roku 2016/2017. Czekają. Podobnie zresztą sprawa ma się w kontekście przedszkoli. Nikt nic nie wie. Dla dyrektorów przedszkoli i szkół oznacza to wprowadzenie istotnych zmian nie tylkio programowych, ale również całej organizacji. I jak zwykle tu jest największy problem bo w grę jak zwykle wchodzą pieniądze.
Szkoda, że jak zwykle to dzieci będą tzw. "królikami doświadczalnymi" czyli przetestujemy system na najmniejszych.

A ja, rodzic nadal nie wiem co zrobić. Czekam jak wszyscy. Na 2016 rok.  

Dla tych, którzy dokładnie chcą przeczytać projektt ustawy podaję linka:
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/koniec-z-obowiazkiem-szkolnym-dla-6-latkow.html

 

 Cieszymy się, że tu trafiłaś / trafiłeś.

Prowadzimy prace nad przygotowaniem wersji mobilnej portalu wegemaluch.pl

Ta wersja platformy mobilnej jest w fazie testów! Prosimy o cierpliwość! (niektóre funkcje mogą nie działać w tej chwili)

 

Wegemaluch.pl Udostępnia materiały na licencji CC BY-NC-ND 4.0 Międzynarodowe. Materiały nieoznaczone CC BY-NC-ND 4.0 - Copyright by WegeMaluch.pl & MagYa 2011-2014. All rights reserved.

Wróć na górę

O Wegemaluch    O Nas    Regulaminy    Polityka Prywatności    Reklama    Promocja    Patronat    Admin    Kontakt    Faq    RSS    Toolbar

coffe Jesteś pewny by przełączyć w wersję dla komputerów stacjonarnych PC?