WegeMaluch.pl

FB TW G+ Zarejestruj Rejestacja / Login

Wcześniaki, sprawa wielkiej wagi

fundacja wcześnhiakKażdego roku przedwcześnie rodzi się około 24 000 dzieci, co stanowi około 6-7% ogółu żywych urodzeń. Kampania Fundacji Wcześniak odbywająca się pod hasłem „Wcześniaki. Sprawa wielkiej wagi” ma nie tylko na celu zbieranie 1%, ale przede wszystkim w ten sposób Fundacja chce zwrócić uwagę społeczną na wcześniaki i związaną z tym problematykę.

Noworodek nazywany jest wcześniakiem, gdy przychodzi na świat przed ukończeniem 36. tygodnia ciąży. Normalnie rozwijający się płód osiąga dojrzałość między 38. a 42. tygodniem ciąży. Zdrowy noworodek, urodzony o czasie, waży średnio 3500 g i ma 50 cm długości. Natomiast wcześniak, urodzony przed końcem 36. tygodnia ciąży, może ważyć mniej niż 2500 g i o takim dziecku mówimy, że ma niską masę urodzeniową, lub nawet poniżej 1500 g i wtedy mówimy, że jest to wcześniak ze skrajnie niską masą urodzeniową.

W Polsce rocznie rodzi się 314 000 dzieci, z czego 5,5% stanowią dzieci urodzone z masąwcześniak poniżej 2,5 kg, w tym 0,46% to dzieci z masą 500-999 g (odsetek urodzeń poniżej 37. tyg. ciąży wynosi 6,7%).

Przyczyny przedwczesnych porodów można podzielić na zależne i niezależne od stylu życia ciężarnej. Główne czynniki, na które kobieta ma wpływ, to uciążliwość pracy, stres, nadmierny wysiłek fizyczny czy wiek poniżej 17. lub powyżej 35. roku życia. Także nadużywanie używek, znaczna nadwaga ciężarnej czy nieodpowiednie odżywianie, a nawet niewłaściwa higiena osobista mogą być powodem wcześniactwa. Czynniki, na które matki nie mają wpływu, to m.in. zakażenia, wady budowy narządów rodnych czy choroby przebyte przez ciężarną.

Większość rodziców wcześniaków musi pogodzić się z faktem, iż ich dzieci przebywają na Oddziale Wcześniaków i Patologii Noworodka (nazywanym także oddziałem Intensywnej Opieki Neonatologicznej). Długość pobytu w szpitalu zależy od lekarza prowadzącego, który podejmuje decyzję, mając na uwadze rozwój i stan dziecka. Według niepisanej zasady, aby wyjść z dzieckiem ze szpitala, musi ono samo oddychać i ssać, a jego masa powinna przekraczać 2 kg.

fundacja wcześnhiakKażdego roku przedwcześnie rodzi się około 24 000 dzieci, co stanowi około 6-7% ogółu żywych urodzeń. Kampania Fundacji Wcześniak odbywająca się pod hasłem „Wcześniaki. Sprawa wielkiej wagi” ma nie tylko na celu zbieranie 1%, ale przede wszystkim w ten sposób Fundacja chce zwrócić uwagę społeczną na wcześniaki i związaną z tym problematykę.

Noworodek nazywany jest wcześniakiem, gdy przychodzi na świat przed ukończeniem 36. tygodnia ciąży. Normalnie rozwijający się płód osiąga dojrzałość między 38. a 42. tygodniem ciąży. Zdrowy noworodek, urodzony o czasie, waży średnio 3500 g i ma 50 cm długości. Natomiast wcześniak, urodzony przed końcem 36. tygodnia ciąży, może ważyć mniej niż 2500 g i o takim dziecku mówimy, że ma niską masę urodzeniową, lub nawet poniżej 1500 g i wtedy mówimy, że jest to wcześniak ze skrajnie niską masą urodzeniową.

W Polsce rocznie rodzi się 314 000 dzieci, z czego 5,5% stanowią dzieci urodzone z masąwcześniak poniżej 2,5 kg, w tym 0,46% to dzieci z masą 500-999 g (odsetek urodzeń poniżej 37. tyg. ciąży wynosi 6,7%).

Przyczyny przedwczesnych porodów można podzielić na zależne i niezależne od stylu życia ciężarnej. Główne czynniki, na które kobieta ma wpływ, to uciążliwość pracy, stres, nadmierny wysiłek fizyczny czy wiek poniżej 17. lub powyżej 35. roku życia. Także nadużywanie używek, znaczna nadwaga ciężarnej czy nieodpowiednie odżywianie, a nawet niewłaściwa higiena osobista mogą być powodem wcześniactwa. Czynniki, na które matki nie mają wpływu, to m.in. zakażenia, wady budowy narządów rodnych czy choroby przebyte przez ciężarną.

Większość rodziców wcześniaków musi pogodzić się z faktem, iż ich dzieci przebywają na Oddziale Wcześniaków i Patologii Noworodka (nazywanym także oddziałem Intensywnej Opieki Neonatologicznej). Długość pobytu w szpitalu zależy od lekarza prowadzącego, który podejmuje decyzję, mając na uwadze rozwój i stan dziecka. Według niepisanej zasady, aby wyjść z dzieckiem ze szpitala, musi ono samo oddychać i ssać, a jego masa powinna przekraczać 2 kg.

Wiek skorygowany

Wiek skorygowany oznacza wiek dziecka, liczony od planowanego terminu porodu. Podaje wiek skorygowany u wcześniakówsię go w odróżnieniu od wieku urodzeniowego, który liczymy chronologicznie od daty urodzenia dziecka. W przypadku ekstremalnie skrajnych wcześniaków różnica pomiędzy wiekiem urodzeniowym a skorygowanym może wynosić nawet 4 miesiące. W praktyce oznacza to, że dziecko urodzone w 24. tygodniu ciąży (5. miesiąc), wieku 10 miesięcy liczonych od dnia urodzin, będzie wyglądać i zachowywać się adekwatnie do swojego wieku skorygowanego, czyli liczonego od planowanego dnia porodu. 10-miesięczny wcześniak z 24. tygodnia ciąży będzie na etapie rozwoju dziecka 6-miesięcznego i ponieważ jest to znaczna rozbieżność, to dlatego wprowadzono oba terminy, aby móc prawidłowo ocenić rozwój wcześniaka w późniejszym etapie jego życia, zwłaszcza w pierwszych 2-3 latach życia.

Pielęgnacja wcześniaka

Wcześniaki różnią się od noworodków urodzonych o czasie nie tylko wyglądembliskość z mamą zewnętrznym – cienką, przezroczystą skórą, brakiem lub słabo rozwiniętą tkanką podskórną, ale przede wszystkim zaburzeniami czynnościowymi – niedojrzałym układem oddechowym i immunologicznym, kruchością naczyń krwionośnych oraz ogólną niedojrzałością poszczególnych organów. Tuż po urodzeniu umieszczane są w inkubatorach, które pomagają im utrzymać właściwą temperaturę ciała i które podtrzymują podstawowe funkcje życiowe.

W wyniku długotrwałego przebywania w inkubatorze zaburzona zostaje u wcześniaków więź emocjonalna z matką. Dlatego też istotne jest stworzenie warunków sprzyjających odbudowaniu poczucia bezpieczeństwa dziecka oraz komfortu psychicznego matki. Jedną z takich metod jest metoda „kangurowania", czyli zapewnienie kontaktu skóra do skóry dziecka i mamy lub taty. Kangurowanie pomaga w utrzymywaniu odpowiedniej temperatury ciała wcześniaka, wspomaga karmienie piersią i budowanie więzi emocjonalnej. Mama bardzo szybko „uczy się” swojego dziecka, jego odruchów i sygnałów.

Niezbędny sprzęt

pielęgnacja wcześniakaJuż po wyjściu ze szpitala rodzice powinni zaopatrzyć się w kilka sprzętów, które są niezbędne przy opiece nad wcześniakiem. Do takich urządzeń należy z pewnością monitor oddechu, który monitoruje prawidłowe oddychanie dziecka i jeżeli oddech dziecka zaniknie na ponad 20 sek., uruchamia alarm dźwiękowy, pozwalając tym samym rodzicom na szybką reakcję i wybudzenie dziecka. Monitory są całkowicie bezpieczne dla wcześniaków i na pewno pozwalają rodzicom odpocząć, zwłaszcza w nocy, od ciągłego czuwania nad ich maleństwem.

Kolejnym sprzętem niezbędnym przy opiece nad wcześniakiem są laktatory. Wiadomo, że tak samo jak niedojrzały jest organizm dziecka, tak samo niedojrzały jest organizm mamy i w chwili przedwczesnego porodu nie można liczyć, że laktacja pojawi się naturalnie. Można ją jednak wywołać, aby po pierwsze dostarczać dziecku najlepiej przyswajalnego pokarmu, jakim jest mleko mamy, a także zachować laktację do czasu, aż dziecko nabierze sił i nauczy się trudnej sztuki, jaką jest koordynacja ssania, połykania i oddychania. Na ogół jest tak, że im młodsze jest dziecko, tym więcej przechodzi etapów karmienia. Najmłodszessanie kciuka przez wcześniaka z wcześniaków, czyli dzieci urodzone przed 28. tygodniem ciąży, są zazwyczaj podłączone do respiratora i karmione dożylnie (pozajelitowo). Natomiast wcześniaki urodzone po 28. tygodniu ciąży, które nie są podłączone do respiratora, są na ogół początkowo karmione sondą i dodatkowo odżywiane pozajelitowo (kroplówką). Dzieje się tak dlatego, że dopiero w 32. tygodniu ciąży wykształca się u dziecka odruch ssania. Bez tego odruchu zaś nie jest możliwe wcześniejsze rozpoczęcie karmienia piersią lub butelką. Pokarm stanowi mleko matki bądź specjalna mieszanka sztuczna przeznaczona dla wcześniaków. Karmienie sondą jest zazwyczaj pierwszym etapem karmienia wcześniaka. Najlepszym pokarmem jest oczywiście pokarm matki. Ilości pokarmu, które początkowo podaje się dziecku, są niewielkie ok. 2, 3, 5 ml, co dwie-trzy godziny. Jednak pierwsze mleko matki (siara), tak samo jak w przypadku dzieci urodzonych o czasie, dzięki swoim niezastąpionym właściwościom chroni wcześniaka przed infekcjami i wzmacnia jego organizm. Ponadto jest łatwostrawne, co dla wcześniaków jest również niezwykle ważne. Nagrodą dla każdej mamy będzie z pewnością fakt, że po pierwszym etapie rozłąki z dzieckiem, uda jej się zachować naturalną więź, jaką jest z pewnością karmienie piersią.

W codziennej pielęgnacji wcześniaka należy również zadbać o unikanie kontaktu z drażniącymi substancjami, takimi jak detergenty czy mydła (lub czynnikami znajdującymi się w środowisku zewnętrznym). Bardzo ważne jest chronienie wcześniaków przed infekcjami, gdyż ze względu na obniżoną odporność, są one szczególnie narażone na zachorowanie.

Nie wszystkie wcześniaki wymagają rehabilitacji, jednak każdy z nich powinien być pod stałą opieką neurologa dziecięcego. Bardzo często dzieci urodzone przedwcześnie wymagają indywidualnie dobranej formy pielęgnacji, którą po nadzorem fizjoterapeuty rodzice muszą opanować. Sposób, w jaki dziecko będzie podnoszone, przewijane, kąpane, noszone, będzie miało decydujący wpływ na jego dalszy rozwój.


fundacja wcześniak

Dla wegemaluch.pl dr Magdalena Sadecka-Makaruk, Sekretarz Fundacji WcześniakCieszymy się, że tu trafiłaś / trafiłeś.

Prowadzimy prace nad przygotowaniem wersji mobilnej portalu wegemaluch.pl

Ta wersja platformy mobilnej jest w fazie testów! Prosimy o cierpliwość! (niektóre funkcje mogą nie działać w tej chwili)

 

  • 1
  • 2
Poprzedni Następny
Urlop macierzyński – nowe przepisy

Urlop macierzyński – nowe przepisy

Ciąża i poród

Od 17 marca 2013 roku kobiety, których termin porodu przypada po wspomnianym 17-tym, będą mogły po 26-tygodniowym urlopie macierzyńskim (20 tygodni urlopu macierzyńskiego + 6 tygodnie dodatkowego urlopu macierzyńskiego) wziąć...

Doula na sali porodowej

Doula na sali porodowej

Ciąża i poród

„Akt narodzin wymaga odwagi, by sobie „odpuścić”, wyzbyć się wszelkich utrwalonych nawyków i polegać na jednej rzeczy – na mocy własnej świadomości, własnego reagowania, czyli na własnej kreatywności.” Elizabeth Noble Poród...

Dieta ciężarnej z cukrzycą ciążową

Dieta ciężarnej z cukrzycą ciążową

Ciąża i poród

Każda kobieta w ciąży zobowiązana jest dbać o swoje żywienie. Jest to warunek niezbędny do prawidłowego rozwoju dziecka i przebiegu ciąży. Jednak szczególnie narażone na błędy żywieniowe są dzieci kobiet...

Doula w Polsce

Doula w Polsce

Ciąża i poród

Stowarzyszenie DOULA w Polsce  zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 15 listopada 2011 roku. Powstało, by zrzeszać i kształcić wysoko wykwalifikowane doule, kandydatki na doule oraz osoby wspierające ideę doulowania. Celem...

Doula - kto to jest?

Doula - kto to jest?

Ciąża i poród

Doula (z greckiego) - kobieta "która służy". Służy przyszłej Mamie (oraz jej rodzinie) ciągłym, niemedycznym wsparciem emocjonalnym, fizycznym oraz informacyjnym na czas ciąży, porodu i połogu. Doula (Dedicated Ongoing Unconditional...

Wyprawka do szpitala dla mamy i dziecka

Wyprawka do szpitala dla mamy i dziecka

Ciąża i poród

Torbę do szpitala warto przygotować parę tygodni przed planowaną datą porodu. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że spakowaliśmy wszystko co niezbędne dla siebie i dla maleństwa. Zanim jednak przystąpimy do...

Ciąża na wesoło

Ciąża na wesoło

Ciąża i poród

Ciąża.... dziewięć niesamowitych miesięcy. Przez pierwsze trzy dociera do Ciebie, że będziesz miała dziecko. Przez następne trzy patrzysz w lustro jak z dnia na dzień Twoje ciało przestaje być Twoim...

Kojący masaż w ciąży

Kojący masaż w ciąży

Ciąża i poród

W codziennej gonitwie nie zastanawiamy się nad znaczeniem takich pojęć jak dotyk. Przyjmujemy raczej dotyk jako jedną z form kontaktów interpersonalnych, a dar dotyku posiada każdy z nas. Nie zawsze...

Kto powinien brać witaminy?

Kto powinien brać witaminy?

Ciąża i poród

Kobiety w ciąży powinny suplementować się naturalnymi witaminami, na pewno nie syntetykami, jeśli chodzi o niemowlęta to jedynie poleca się witaminę D i K. Pozostałe czerpane są z mleka matki...

Czym różni się depresja poporodowa od baby bluesa

Czym różni się depresja poporodowa od ba…

Ciąża i poród

Baby blues czyli smutek poporodowy nie jest depresją, ale ją przypomina. Baby blues to stan rozczarowania faktem, iż ramy każdego dnia czynności skoncentrowane na dziecku oraz problemy dotyczące karmienia (problemy...

Objawy i przyczyny depresji poporodowej

Objawy i przyczyny depresji poporodowej

Ciąża i poród

Przyczyny depresji poporodowej dotyczą pracy hormonalnej, ale również konstrukcji osobowości, wcześniejszych doświadczeń, występowania zaburzeń nastroju w rodzinie. Cechy osobowości predysponujące do schorzenia to: pesymizm życiowy, często odczuwanie poczucia winy, niezaradność...

Depresja w ciąży i jej objawy

Depresja w ciąży i jej objawy

Ciąża i poród

Depresja dotyka coraz szersze rzesze ludzi. Dotyczy ona także stanu, powszechnie uważanego za okres radości. Ciąża - czas przemian i oczekiwania. Pojawiają się się w tym okresie trudności psychiczne takie...

Bezpłatne znieczulenie do porodu

Bezpłatne znieczulenie do porodu

Ciąża i poród

W związku z publikacjami prasowymi dotyczącymi znieczulenia porodu informujemy, że znieczulenie porodu jest finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia - zgodnie ze wskazaniami medycznymi, w oparciu o Katalog JGP od...

Dieta przyszłej wegemamy

Dieta przyszłej wegemamy

Ciąża i poród

Ogólnie rzecz biorąc dieta w ciąży nie powinna być zmieniana drastycznie. Najlepiej jeśli kobieta jest wegetarianką przed ciążą, ma zaufanie do siebie pod względem żywieniowym i zajście w ciążę nie...

Wegemaluch.pl Udostępnia materiały na licencji CC BY-NC-ND 4.0 Międzynarodowe. Materiały nieoznaczone CC BY-NC-ND 4.0 - Copyright by WegeMaluch.pl & MagYa 2011-2014. All rights reserved.

Wróć na górę

O Wegemaluch    O Nas    Regulaminy    Polityka Prywatności    Reklama    Promocja    Patronat    Admin    Kontakt    Faq    RSS    Toolbar

coffe Jesteś pewny by przełączyć w wersję dla komputerów stacjonarnych PC?