WegeMaluch.pl

FB TW G+ Zarejestruj Rejestacja / Login

Dzieciak w kolorze biało-czerwonym

rozmawiaj z dzieckiem o ojczyznieEncyklopedyczne źródła podają, że nazwa „patriotyzm” wywodzi się z greckiej nazwy „πατριά” – „patria” oznaczającej rodzinę, grupę, plemię lub naród wywodzący się od wspólnych przodków, ojców tzw. ojczyznę. „Patria” jest z kolei derywatem źródłowej nazwy greckiej „πατήρ” – „patēr” oznaczającej „ojca” – głowę rodu. Te greckie terminy zostały przejęte później przez Rzymian i przeniknęły do łaciny w formie „pater” i „patrio” rozpowszechniając się także w innych językach europejskich. Słowo „patriotyzm” literalnie oznacza „miłość ojczyzny”. 

Pięknie napisane i wytłumaczone, ale czy to ma przełożenie na rzeczywistość?
Zdaniem Marcina Zagórowskiego, psychologa społecznego, patriotyzm sam w sobie istnieje i ma się całkiem dobrze, pytanie tylko co będzie dla niego punktem odniesienia, czyli rodziną, narodem czy po prostu tzw. grupą własną. Innymi słowy ważne jaką perspektywę przyjmie potencjalny patriota.

Odzierając pojęcie patriotyzmu z  nuty narodowościowej i rozpatrując go jako zestaw postaw i działań związanych z grupą odniesienia można przyjąć, że ostatnie zajścia na gdyńskiej plaży też można by podciągnąć pod działania powodowane patriotyzmem rozumianym w czysto plemienny sposób. Wnioski są może smutne, ale prawdziwe - swoista poprawność polityczna, nakłada na wielu postrzeganie patriotyzmu w sposób czysto plemienny - niezależnie od wielkości plemienia (rodziny, grupy, narodu).”

rozmawiaj z dzieckiem o ojczyznieEncyklopedyczne źródła podają, że nazwa „patriotyzm” wywodzi się z greckiej nazwy „πατριά” – „patria” oznaczającej rodzinę, grupę, plemię lub naród wywodzący się od wspólnych przodków, ojców tzw. ojczyznę. „Patria” jest z kolei derywatem źródłowej nazwy greckiej „πατήρ” – „patēr” oznaczającej „ojca” – głowę rodu. Te greckie terminy zostały przejęte później przez Rzymian i przeniknęły do łaciny w formie „pater” i „patrio” rozpowszechniając się także w innych językach europejskich. Słowo „patriotyzm” literalnie oznacza „miłość ojczyzny”. 

Pięknie napisane i wytłumaczone, ale czy to ma przełożenie na rzeczywistość?
Zdaniem Marcina Zagórowskiego, psychologa społecznego, patriotyzm sam w sobie istnieje i ma się całkiem dobrze, pytanie tylko co będzie dla niego punktem odniesienia, czyli rodziną, narodem czy po prostu tzw. grupą własną. Innymi słowy ważne jaką perspektywę przyjmie potencjalny patriota.

Odzierając pojęcie patriotyzmu z  nuty narodowościowej i rozpatrując go jako zestaw postaw i działań związanych z grupą odniesienia można przyjąć, że ostatnie zajścia na gdyńskiej plaży też można by podciągnąć pod działania powodowane patriotyzmem rozumianym w czysto plemienny sposób. Wnioski są może smutne, ale prawdziwe - swoista poprawność polityczna, nakłada na wielu postrzeganie patriotyzmu w sposób czysto plemienny - niezależnie od wielkości plemienia (rodziny, grupy, narodu).”

Oswoić patriotyzm

patriotyzmDlatego aby na nowo rozbudzić w Polakach i tych dużych i tych małych w 2013 roku ukazała się w Polsce pierwsza patriotyczna książka dla dzieci: 'Kto Ty jesteś'. Autorką tej pozycji jest Joanna Olech, a warstwę graficzną opracował Edgar Bąk. 

Książka ma ponownie uderzyć w nutę przynależności i odpowiedzialności za kraj, ale także za ludzi tutaj mieszkających. Ma uczyć szacunku, tolerancji, ekologii, wolontariatu i zaangażowania na rzecz kraju. Temat wydawałoby się banalny i prosty, ale to nic bardziej mylnego.
„Do napisania tej książki zachęciła mnie Magda Kłos-Podsiadło, wydawczyni, która od dawna namawiała mnie na ten temat. Długo stawiałam opór, tak bardzo słowo "patriotyzm" wydawało mi się kolczaste i niebezpieczne. A potem ten własny opór zaczął mnie samą zastanawiać - skoro boimy się tego słowa, to coś jest na rzeczy. Jest problem i warto się z nim zmierzyć.

Pałac PrezydenckiKsiążka nasza adresowana jest do dzieci, które mogą mieć swój udział w patriotyzmie rozumianym jako misja dobrej woli, pomocy i współodpowiedzialności. Mali też mają tu wiele do zrobienia.

Adresowana jest także do rodziców, którzy - jak ja - mają poczucie, że im ten prywatny, skromny patriotyzm ukradziono. Że słowo to jest używane jako maczuga do okładania politycznych przeciwników, że obrócono je w  pompatyczną karykaturę. Tymczasem to, co mnie w tym słowie ujmuje i z czym się utożsamiam, to codzienne pomnażanie wspólnego, społecznego dobra. To tolerancja, przyjaźń, gospodarność, rozsądek... Więcej patriotyzmu dostrzegam we wspólnym, sąsiedzkim pielęgnowaniu podwórka niż w  paradach i marszach – mówi Joanna Olech.

Praca nad książką uświadomiła również jej autorom, że obecnie dzieci najczęściej sądzą, iż "patriotyzm" jest sprawą dorosłych. I że dzieciom nic do tego. Tak bardzo utrwaliła się "krew i blizna" (z wierszyka Władysława Bełzy) w świadomości powszechnej.

Katechizm polskiego dziecka

mały patriota„Katechizm” Władysława Bełzy pochodzi z 1901 roku i jest pierwszym tekstem – dialogiem z dzieckiem, któremu zadaje się pytania odwołujące się do patriotyzmu. Niestety w Polsce patriotyzm, co zauważa również Joanna Olech kojarzony jest z martyrologią a nie radością.

Zdzisław Hofman z Fundacji Rozwoju Wolontariatu fundacji, która przeprowadziła w 2012 roku projekt 'Nowoczesny patriotyzm' w 12. szkołach podstawowych na terenie całego kraju uważa, że „Katechizm polskiego dziecka Bełzy to nie tylko rzewny wierszyk z epoki zaborów. Można go odczytać na nowo, to osobisty apel o poczucie przynależności i związku z otoczeniem. Z rodziną bliższą i dalszą. Mądrze rozumiany patriotyzm jest częścią tego co nazywamy budowaniem społeczeństwa obywatelskiego. Współczesny patriota = obywatel. Nie tylko zna historię i tradycję polską ale umie zastosować umiejętności budowania wspólnoty zadań i celów. Dzieci idąc do przedszkola uczą się kompetencji społecznych - bycia z innymi - dobrego, dziecięcego patriotyzmu. Być patriotą to znaczy myśleć nie tylko o sobie, ale o swoich bliższych i dalszych współmieszkańcach o ich dobru.” Dlatego tak dużo zależy od dorosłych bo to oni jako piersi „zarażają dziecko szeroko rozumianą Ojczyzną  - z jej symbolami i ich wymową. „Dzieci tylko wtedy będą reagować gdy pokażemy, wyjaśnimy, nadamy sens symbolom narodowym.

patriotyzm w wydaniu dzieciDzieci amerykańskie w pozytywny sposób mają wyćwiczony automatyzm zachowań wobec symboli. A w USA jest to naturalne, nikt nie pyta czy kochasz swoja ojczyznę mimo, ze masz zupełnie gdzie indziej swoje korzenie. My w Polsce wstydzimy się swoich uczuć patriotycznych. Do końca nie wiemy, nie nauczona nas z jakim podstawowym uczuciem powinniśmy kojarzyć patriotyzm. Z radością (nie wypada?) ze smutkiem (buntujemy się) z patosem (często opinia publiczna tego wymaga). Jesteśmy zagubienie. Przed dorosłymi jest wielka lekcja do odrobienia. Nauczyć się doświadczać patriotyzmu w czasach pokoju!” - dodaje Hofman. 

Rozmawiaj - tłumacz

Dopiero gdy konkretna książka poruszająca konkretne zagadnienie pojawi się w księgarniach dopiero wtedy uświadamiamy dziadkowie uczy patriotyzmusobie, że właśnie takiej pozycji brakowało. I dlatego jednym z takich narzędzi do rozpoczęcia rozmowy z dziećmi ma być wspomniana już książka 'Kto Ty jesteś'. „Jest arcy-prosta, lapidarna, można ją omawiać i interpretować w rozmowie z dziećmi. A najlepiej taki "mały patriotyzm" uprawiać, dając dzieciom przykład rodzinny” - podkreśla J.Olech.

Obok literatury ogromne znaczenie dla krzewienia patriotycznych idei ma to jaki przykład dają najbliżsi. „Różne są sposoby aby u dzieci zaszczepić uczucia patriotyczne. Wspólne uczestnictwo w obchodach świąt narodowych poprzedzone omówieniem, wyjaśnieniem dziecku przyczyn zjawisk, odpowiedzi na pytania. Szczególnie ważne jest dbanie o relacje z dziadkami, to oni są bardzo często nośnikami wartości patriotycznych. Prezentowanie dzieciom tego co wyjątkowe w tzw. Małej Ojczyźnie. Kształcenie nawyków etosu pracy, praca to sens i cel życia człowieka, praca dla dobra rodziny, środowiska, miasta czy wsi ale i ojczyzny. Praca to nie jest jedynie źródło zarobku. Miłość do przyrody - to przejaw patriotyzmu współczesnego i nowoczesnego dbałość o żywe istoty, szczególne symbole patriotyczne to chleb, orzeł, - dlaczego orzeł? co symbolizuje orzeł?

Kult cmentarza - odwiedzanie grobów z odpowiednim przygotowaniem, wyjaśnieniem, nie ukrywanie przed dziećmi trudnych pytań. W tym wszystkim najważniejszy szacunek do innych ludzi bez względu na poglądy, rasę czy zwyczaje. Dzieci uczą się przez dawanie przykładu - modelowanie. Dorosły nie musi niczego deklarować wystarczy, że swoim życiem, działaniem, czynem w autentyczny sposób, bez patosu pokazuje dziecku to co najważniejsze i wyjaśnia – uważa Zdzisław Hofman.   

Wiek (nie) ma znaczenia

dziecko uczy się patriotyzmu od rodzicówWarto zacząć od najmłodszych lat mówić, opowiadać o kraju, w którym się mieszka. I w ciekawy, dostosowany do wieku dziecka pokazywać historię. Spróbujmy odchodzić od epatowania cierpieniem w kontekście patriotyzmu. „Boję się, ze tak jak większość z nas widzą (dzieci – przyp. Red.) tylko tę jedna stronę patriotyzmu, historyczną, martyrologiczną. Niektóre dzieci zafascynowane animacją "Powstania Warszawskiego" wychodzą z Muzeum i pytają opiekunów kiedy znowu będzie powstanie i to bardzo niebezpieczny aspekt patriotyzmu. Dodatkowym bardzo niebezpiecznym aspektem patriotyzmu jest wszelkie podkreślanie wyższości jednej grupy narodowej nad inną. Jeżeli takie jest rozumienie u dzieci, że Polacy są na przykład lepsi niż Rosjanie czy Niemcy to byłbym bardzo uważny i ze zdwojona siłą pokazał dziecku, że myśli błędnie, szukając przykładów równości i szacunku dla każdego człowieka.” – dodaje Hofman,  Fundacja Rozwoju Wolontariatu.

Przykładem „zaszczepiania” w dzieciach patriotyzmu są placówki edukacyjne. Jedną z takich jest Przedszkole nr 10 imienia Misia Uszatka w Koszalinie. Na stronie czytamy, że „jednym z celów wychowania przedszkolnego jest kształtowanie u dzieci poczucia przynależności do wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zaleca, aby dziecko kończące przedszkole wiedziało, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, nazywało godło i flagę państwową. Dlatego też już od najmłodszych lat uczymy dzieci patriotyzmu. Uświadamiamy dzieciom kim jesteśmy, skąd się wywodzimy, jaka jest nasza przeszłość, uczymy je bycia Polakiem i miłości do kraju ojczystego.”
Poza tym dzieci biorą udział w konkursach plastycznych, śpiewają piosenki patriotyczne i żołnierskie i w ramach patriotyzmu lokalnego poznają swój region.
Innym przykładem jest radio Bajka. W południe mali słuchacze mogą wysłuchać pełną nazwę Mazurka Dąbrowskiego oraz Hymn Unii Europejskiej „Oda do radości” – tak by duch narodu nie zginął.


autor: Magdalena Sikoń. Artykuł ukazał się w listopadowym wydaniu magazynu Vege.

definicja słowa 'patriotyzm' pochodzi z wikipedia.plCieszymy się, że tu trafiłaś / trafiłeś.

Prowadzimy prace nad przygotowaniem wersji mobilnej portalu wegemaluch.pl

Ta wersja platformy mobilnej jest w fazie testów! Prosimy o cierpliwość! (niektóre funkcje mogą nie działać w tej chwili)

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Poprzedni Następny
Zarazić kulturą przez duże „K”

Zarazić kulturą przez duże „K”

Rozwój dziecka

Kimże byliby ludzie, gdyby nie czytali książek. Czymże byłby świat, w którym żyjemy, gdyby nie udoskonalanie go naszymi wyobrażeniami o lepszym jutrze. Szkoda, że coraz częściej i śmielej zapominamy o...

Wielcy od małego

Wielcy od małego

Rozwój dziecka

Zacznę dość nietypowo bo troszeczkę felietonowo. Jakiś czas temu, dokładne ramy czasowe nie mają chyba sensu, dołączyliśmy się do zbiórki rzeczy dla dzieci z Syrii. Uczestnictwo w tej akcji nabrało...

Cisza w dziecięcym pokoju, stres dla rodziców

Cisza w dziecięcym pokoju, stres dla rod…

Rozwój dziecka

Cisza? A co to było? Czy tylko ja zadaję sobie to pytanie od ponad pięciu lat? Z pewnością nie :) Dziecko przychodzi na świat z kosmicznie szczwaną umiejętnością – absorbowania uwagi innych...

Szachy - królewska gra, idealna dla dzieci

Szachy - królewska gra, idealna dla dzie…

Rozwój dziecka

Na pytanie czy warto grać w szachy, bez wahania i z pełną odpowiedzialnością zawsze odpowiem twierdząco. Nie bez powodu uchodzą za królewską grę. Wpływają zarówno na rozwój naszego mózgu, intelektu...

Potwory schowane w szafie - wierzyć czy lekceważyć?

Potwory schowane w szafie - wierzyć czy …

Rozwój dziecka

Strach jest najbardziej instynktownym odczuciem, jaki towarzyszy człowiekowi od samego początku życia. Pomimo iż kojarzy się raczej z rzeczami negatywnymi, jest nam niezbędny do prawidłowego funkcjonowania. Niektórzy psychologowie rozróżniają pojęcia strachu...

Rozumiem bez słów - język migowy

Rozumiem bez słów - język migowy

Rozwój dziecka

Przygodę z językiem migowym rozpocząłem prawie 10 lat temu. Zobaczyłem ogłoszenie na uczelni o kursie migowego i wraz z koleżanką pomyśleliśmy, że możemy spróbować.Na początku traktowałem to jako świetną zabawę...

Obudź w dziecku pasję do nauki

Obudź w dziecku pasję do nauki

Rozwój dziecka

Chcemy by nasze dzieci chętnie się uczyły, wybierały czas spędzony z książką zamiast gier komputerowych oraz żeby były cierpliwe, wytrwałe i nie zniechęcały się niepowodzeniami. Jak sprawić by rzeczywiście tak było? Z...

Fundacja Kokonovo z miłości do dzieci

Fundacja Kokonovo z miłości do dzieci

Rozwój dziecka

Jestem mamą dwóch dziewczynek: 5-letniej Mai i 4-letniej Blanki. Moja starsza córka ma zdiagnozowany autyzm, który przejawia się u niej najczęściej niestandardowym zachowaniem, powtarzaniem czynności w sposób schematyczny, nieuzasadnionym lękiem...

Ruch to zdrowie

Ruch to zdrowie

Rozwój dziecka

Prawda znana od lat i od lat wiadomo, że przebywania na świeżym powietrzu z dodatkiem różnorodnej aktywności poprawia nastrój, zwiększa odporność i tym samym chroni przed chorobami i bakteriami. Zapewne...

Hamburgerowe dzieci - epidemia otyłości

Hamburgerowe dzieci - epidemia otyłości

Rozwój dziecka

Aż 28 proc. chłopców i 22 proc. dziewcząt w ostatnich klasach szkoły podstawowej ma nadwagę lub jest otyłych – wynika z najnowszych badań Instytutu Żywności i Żywienia przeprowadzonych wspólnie z...

Masaż rebozo

Masaż rebozo

Rozwój dziecka

Rebozo to długa na ok 2,5m i szeroka na ok 80cm, meksykańska chusta, która w Meksyku wykorzystywana jest do noszenia niemowląt i dzieci oraz masażu kobiet podczas ciąży, porodu i...

Necio i Folderek, czyli o pierwszych przygodach dziecka z Internetem

Necio i Folderek, czyli o pierwszych prz…

Rozwój dziecka

Żyjemy w świecie, który oferuje niezwykle szeroki asortyment urządzeń mobilnych. Nowe technologie stają się nieodłącznym elementem człowieka i obejmują każda dziedzinę życia. Prawie każde dziecko w wieku przedszkolnym ma kontakt...

Edukacja ze zwierzętami w tle

Edukacja ze zwierzętami w tle

Rozwój dziecka

Coraz więcej przedszkoli zarówno publicznych jak i prywatnych zakłada na swoim terenie mini zoo lub też. Bo zdaniem specjalistów kontakt z różnego rodzaju zwierzętami ma niesamowicie korzystny wpływ na rozwój...

Słowa dają moc

Słowa dają moc

Rozwój dziecka

'Słowo' to najmocniejsze narzędzie w rękach człowieka. Wypowiedziane od razu zmienia świat na dobry lub na zły. Niestety, wielu z nas zapomina, że rzucone o tak sobie – bez przemyślenia...

Buty na kółkach

Buty na kółkach

Rozwój dziecka

Rolki to świetny sposób na aktywne spędzanie czasu nie tylko dla dorosłych, ale również dla dzieci. Dzięki tej formie aktywności maluch rozwija mięśnie, poczucie równowagi i refleks. Przede wszystkim jednak...

Kilka psów, zabierać je razem, osobno?

Kilka psów, zabierać je razem, osobno?

Rozwój dziecka

Uczę na początku chodzenia na smyczy i przy wózku każdego psa osobno, potem dopiero łączę. Lepiej na początku brać po jednym psie na zmianę niż wziąć wszystkie na raz, zdenerwować...

Mój Bobas Lubi Wybór, czyli przygoda z samodzielnym jedzeniem

Mój Bobas Lubi Wybór, czyli przygoda z s…

Rozwój dziecka

Kiedy po raz pierwszy usłyszałam o BLW, byłam sceptyczna – jak to, mam pozwolić mojemu dziecku wybierać to, co chce zjeść? Stanie z boku, gdy kilkumiesięczne niemowlę samodzielne wkłada sobie...

Zabawy stymulujące słuch dziecka

Zabawy stymulujące słuch dziecka

Rozwój dziecka

Ucho choć słyszy, musi się jeszcze wprawić w słuchaniu. Tak jak rodzice uczą swoje pociechy jeździć na rowerze, tak powinni też nauczyć je słuchania. Dobrze wyćwiczone ucho ułatwia rozumienie świata...

Mój pies mocno ciągnie, co robić?

Mój pies mocno ciągnie, co robić?

Rozwój dziecka

Mój pies bardzo mocno ciągnie. Należy do psów ras północnych, potrzebuje dużo ruchu, nie mam dość czasu, by go nauczyć, ale nie mogę po spuścić ze smyczy- co mam zrobić...

Ilości produktów i wielkości porcji dla dzieci w wieku przedszkolnym cz.3

Ilości produktów i wielkości porcji dla …

Rozwój dziecka

W stosunku do okresu poniemowlęcego tempo rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym jest nieco niższe. Mimo to nadal ważne jest dbanie o jego dietę i dostarczanie produktów pełnowartościowych. Dziecko w wieku...

Ilości produktów i wielkości porcji dla dzieci w wieku przedszkolnym cz.2

Ilości produktów i wielkości porcji dla …

Rozwój dziecka

W stosunku do okresu poniemowlęcego tempo rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym jest nieco niższe. Mimo to nadal ważne jest dbanie o jego dietę i dostarczanie produktów pełnowartościowych. Dziecko w wieku...

Przygotowanie psa na pojawienie się dziecka cz. 2

Przygotowanie psa na pojawienie się dzie…

Rozwój dziecka

Pies jaki jest- każdy widzi, ale na swój własny sposób. Dla jednych oczywiste jest to, że pies ma reagować na podstawowe komendy i nawet bez pomocy potrafią tego nauczyć psa...

Masaż dziecięcy

Masaż dziecięcy

Rozwój dziecka

„Nic tak nie wpływa na ducha jak ciało” Gombrowicz Dotyk jest pierwszym zmysłem, który rozwija się w życiu płodowym i ma to miejsce już w 8 tygodniu od poczęcia, kiedy układ...

Jadłospisy dla małego wegetarianina i weganina

Jadłospisy dla małego wegetarianina i we…

Rozwój dziecka

Na Waszą prośbę Monika Skowron, dietetyk, mama prawie 2-letniego weganiana przygotowała przykładowe jadłospisy dla wegetarianina i weganina powyżej pierwszego roku życia. Znajdziecie tutaj propozycje śniadań, obiadu, podwieczorku i kolacji. Zachęcamy do lektury...

Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe

Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe

Rozwój dziecka

Organizm małego dziecka jest bardzo wyjątkowy. Z jednej strony potrzebuje całego zestawu składników odżywczych i witamin, z drugiej jednak strony do około 3 roku życia kształtuje się układ pokarmowy. Zatem...

Pies, wózek i dziecko

Pies, wózek i dziecko

Rozwój dziecka

Pierwsze lata życia naszego dziecka mogą być wspaniałym okresem także dla psa. A to dlatego, że spędzamy dużo czasu spacerując z dzieckiem na świeżym powietrzu. Jeśli mamy psa, chcielibyśmy, by...

Od kiedy na nocnik?

Od kiedy na nocnik?

Rozwój dziecka

Trening czystości najlepiej zacząć w drugim roku życia. Większość dzieci zaczyna interesować się nocnikiem bliżej drugich urodzin, ale jest też grupa maluchów, która po ukończeniu pierwszego roku życia zaczyna korzystać...

Rola teatru w życiu dziecka

Rola teatru w życiu dziecka

Rozwój dziecka

Kontakt z szeroko pojętą sztuką jest bardzo ważnym elementem w rozwoju emocjonalnym i społecznym każdego człowieka w tym dziecka. Z jednej strony może służyć jako bierna rozrywka, dająca odetchnąć od...

Ekologiczne pieluszkowanie cz.2

Ekologiczne pieluszkowanie cz.2

Rozwój dziecka

Wybór konkretnej pieluszki to odpowiedź na potrzeby zarówno Rodzica, jak i Dziecka. Może być ich tak samo dużo, jak wielu użytkowników wielorazowego asortymentu. Do najważniejszych należą: - wiek dziecka: im starsze...

Przygotowanie psa na pojawienie się dziecka cz.1

Przygotowanie psa na pojawienie się dzie…

Rozwój dziecka

Wstęp – Będziemy mieli dziecko! Mamy w domu psa, a spodziewamy się dziecka. Wspaniale! Wystarczy, że solidnie to zaplanujemy i przygotujemy naszego psa na powiększenie rodziny – a będzie kompanem całej...

Ekologiczne pieluszkowanie cz.1

Ekologiczne pieluszkowanie cz.1

Rozwój dziecka

W przypadku Noworodka sprawa pieluszkowania ekologicznego jest tak naprawdę prosta. Nie potrzeba chłonnej pieluszki, bo i tak należy ją zmieniać co 1-1,5h z racji częstych kupek. Z tego samego powodu...

Czy mogę pogłaskać psa?

Czy mogę pogłaskać psa?

Rozwój dziecka

Aby zapewnić naszym dzieciom bezpieczeństwo w kontakcie z psem, przekazujmy im prawdę o zachowaniach psa. Wykorzystujmy nadarzające się okazje, by przekazywać informacje na temat tego, jaką istotą jest pies i...

Jak mówić dzieciom o psach

Jak mówić dzieciom o psach

Rozwój dziecka

Dorośli, chcąc chronić swoje dzieci przed pogryzieniem przez psa, często nieświadomie uczą dzieci zachowań, które paradoksalnie zwiększają, a nie zmniejszają ryzyko pogryzienia. W swej pracy spotykam dzieci, u których strach i...

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna

Rozwój dziecka

Wszystkie informacje ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego docierają do nas przez narządy zmysłów, a stąd kierowane są do ośrodkowego układu nerwowego. Następnie mózg przetwarza, interpretuje i wykorzystuje te informacje w...

Rola rodziców w budowaniu prawidłowej relacji dziecka z psem

Rola rodziców w budowaniu prawidłowej re…

Rozwój dziecka

Z prowadzonych statystyk wynika, że pogryzienia dzieci przez psy zdarzają się najczęściej w ich domach rodzinnych, a sprawcami są psy, które z nimi wspólnie mieszkają. Grupę największego ryzyka stanowią dzieci w...

Przygotowanie kota na pojawienie się w domu noworodka

Przygotowanie kota na pojawienie się w d…

Rozwój dziecka

Koty są zwierzętami, które lubią stałe rytuały i niezmienny porządek dnia. Każda duża zmiana w ich otoczeniu powoduje pojawienie się dyskomfortu i zaburza ich poczucie bezpieczeństwa. Dlatego tak ważne jest...

Przygotowanie psa na pojawienie się dziecka

Przygotowanie psa na pojawienie się dzie…

Rozwój dziecka

Pojawienie się noworodka w domu jest dla każdego psa bardzo dużym stresem. Spowodowany jest on zmniejszeniem uwagi, jaką zwykle domownicy poświęcali psu, zmianą rozkładu dnia, oraz bogactwem nowych sytuacji, dźwięków...

Czy sadzać dziecko, kiedy jeszcze tego nie robi?

Czy sadzać dziecko, kiedy jeszcze tego n…

Rozwój dziecka

Zdecydowanie nie! Dziecko, jeśli jest gotowe, tzn. jego umiejętności motoryczne, reakcje równoważne oraz napięcie posturalne, czyli prawidłowa praca mięśni tułowia są odpowiednio wykształcone, usiądzie sobie samo. Zbyt wczesne sadzanie może spowodować i/lub...

Życie dziecka wychowującego się z psem jest bogatsze

Życie dziecka wychowującego się z psem j…

Rozwój dziecka

Proponuję Państwu spojrzenie na relację dziecka i psa w kontekście emocji i uczuć, jakie obecność pieska może wywołać u dzieci w wieku od 3 lat wzwyż oraz umiejętności społecznych, jakich...

Psia mowa ciała

Psia mowa ciała

Rozwój dziecka

Większość ludzi – dorosłych i dzieci – lubi bawić się z psami. To jest przyjemne dla człowieka. Dla psa również – jeśli odbywa się w odpowiedni dla niego sposób. Czasem...

Masaż shantala

Masaż shantala

Rozwój dziecka

Masaż shantala wywodzi się z Indii, zaś do Europy sprowadził go francuski położnik F. Leboyer. Od lat prowadzone są badania przez pedagogów, psychologów, jak i neurologów nad znaczeniem dotyku dla...

Czy dziecko powinnio raczkować?

Czy dziecko powinnio raczkować?

Rozwój dziecka

To, czy prawidłowo rozwijające się dziecko będzie raczkować zależy przede wszystkim od jego informacji genetycznej. Niewielki odsetek dzieci zamienia fazy rozwojowe, tzn. najpierw przyjmuje pozycję pionową, zaczyna chodzić przy sprzętach...

Kalendarz rozwoju dziecka w pierwszym roku życia

Kalendarz rozwoju dziecka w pierwszym ro…

Rozwój dziecka

Pierwsze miesiące życia dziecka Po porodzie dziecko może mieć zniekształconą i stosunkowo dużą główkę, opuchnięte powieki, mocno zaróżowioną, pomarszczoną skórę. Niektóre noworodki mają na twarzy zaskórniaki – to skutek niedojrzałej pracy...

Skoki rozwojowe niemowląt

Skoki rozwojowe niemowląt

Rozwój dziecka

Nieprzespane noce, zapłakany i marudny Maluszek a do tego zdezorientowani rodzice, którym wydaje się że ich Cudo cofa się w rozwoju, ale po kilku tygodniach okazuje się, że nagle umie...

Wegemaluch.pl Udostępnia materiały na licencji CC BY-NC-ND 4.0 Międzynarodowe. Materiały nieoznaczone CC BY-NC-ND 4.0 - Copyright by WegeMaluch.pl & MagYa 2011-2014. All rights reserved.

Wróć na górę

O Wegemaluch    O Nas    Regulaminy    Polityka Prywatności    Reklama    Promocja    Patronat    Admin    Kontakt    Faq    RSS    Toolbar

coffe Jesteś pewny by przełączyć w wersję dla komputerów stacjonarnych PC?