WegeMaluch.pl

FB TW G+ Zarejestruj Rejestacja / Login

'Dziesięć kroków' do udanego karmienia piersią

W latach 1991-1992 w ramach współpracy WHO i UNICEF został przygotowany projekt promocji karmienia piersią placówkach położniczych.

Dziesięć kroków do udanego karmienia piersią

"Dziesięć Kroków" to ujęty w punktach spis zasad postępowania, umożliwiających karmienie piersią. Proponowane rozwiązania są wprowadzane w poszczególnych szpitalach położniczych w ramach inicjatywy "Szpital Przyjazny Dziecku. Zasady postępowania ujęte w "Dziesięciu Krokach" zostały opracowane przez światową Organizację Zdrowia (WHO) i Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF). Każdy z "Dziesięciu Kroków do udanego karmienia piersią" przedstawiamy wraz z krótkim omówieniem.

Krok 1:
Personel szpitala powinien posiadać sformułowane na piśmie zasady postępowania w zakresie karmienia piersią.

Jeżeli przebywasz w szpitalu realizującym zasady "Dziesięciu kroków", masz prawo zapoznać się z podstawowymi założeniami tego programu (spisane zasady znajdują się w widocznych miejscach w szpitalu). Ponadto w każdym okresie Twojego pobytu w szpitalu (przed porodem, w czasie porodu i po porodzie), powinnaś odczuć stosowanie w praktyce przyjętych przez szpital zasad. Jeżeli oczekujesz na narodziny dziecka, powinnaś mieć dostęp do ulotek, broszur, czy otrzymać wskazówki na temat literatury o karmieniu piersią i opieki nad dzieckiem. W czasie porodu personel powinien stworzyć Ci komfort psychiczny i fizyczny, abyś mogła wkrótce bez przeszkód rozpocząć karmienie piersią. Po urodzeniu dziecka możesz spodziewać się warunków sprzyjających karmieniu piersią - pozytywnie nastawiony do karmienia piersią personel, karmienia dziecka bez ograniczeń czasowych, brak instruktażu o karmieniu sztucznym itp.


Krok 2:

Personel szpitala powinien stosować w swojej pracy zasady sprzyjające karmieniu piersią.

Przeszkolony personel szpitala, znający korzyści karmienia piersią, stosujący swoją wiedzę w praktyce, jest bardziej przyjaźnie nastawiony do Ciebie i Twojego karmionego piersią dziecka. Możesz więc liczyć na wsparcie i pomoc w przypadku trudności laktacyjnych, zgodnie z najnowszą wiedzą.

Krok 3:karmienie piersią szamotuły
Personel szpitala powinien informować kobiety w ciąży o korzyściach i postępowaniu podczas karmienia piersią .

Jeżeli oczekujesz na narodzenie dziecka, z pewnością myślisz już o sposobie karmienia noworodka. Wiedzę o karmieniu piersią (korzyściach, dobrym rozpoczęciu itp.), możesz zdobywać poprzez poradnie K, szkoły rodzenia oraz szpitale (nawet podczas pobytu na oddziałach patologii ciąży).

 

W latach 1991-1992 w ramach współpracy WHO i UNICEF został przygotowany projekt promocji karmienia piersią placówkach położniczych.

Dziesięć kroków do udanego karmienia piersią

"Dziesięć Kroków" to ujęty w punktach spis zasad postępowania, umożliwiających karmienie piersią. Proponowane rozwiązania są wprowadzane w poszczególnych szpitalach położniczych w ramach inicjatywy "Szpital Przyjazny Dziecku. Zasady postępowania ujęte w "Dziesięciu Krokach" zostały opracowane przez światową Organizację Zdrowia (WHO) i Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF). Każdy z "Dziesięciu Kroków do udanego karmienia piersią" przedstawiamy wraz z krótkim omówieniem.

Krok 1:
Personel szpitala powinien posiadać sformułowane na piśmie zasady postępowania w zakresie karmienia piersią.

Jeżeli przebywasz w szpitalu realizującym zasady "Dziesięciu kroków", masz prawo zapoznać się z podstawowymi założeniami tego programu (spisane zasady znajdują się w widocznych miejscach w szpitalu). Ponadto w każdym okresie Twojego pobytu w szpitalu (przed porodem, w czasie porodu i po porodzie), powinnaś odczuć stosowanie w praktyce przyjętych przez szpital zasad. Jeżeli oczekujesz na narodziny dziecka, powinnaś mieć dostęp do ulotek, broszur, czy otrzymać wskazówki na temat literatury o karmieniu piersią i opieki nad dzieckiem. W czasie porodu personel powinien stworzyć Ci komfort psychiczny i fizyczny, abyś mogła wkrótce bez przeszkód rozpocząć karmienie piersią. Po urodzeniu dziecka możesz spodziewać się warunków sprzyjających karmieniu piersią - pozytywnie nastawiony do karmienia piersią personel, karmienia dziecka bez ograniczeń czasowych, brak instruktażu o karmieniu sztucznym itp.


Krok 2:

Personel szpitala powinien stosować w swojej pracy zasady sprzyjające karmieniu piersią.

Przeszkolony personel szpitala, znający korzyści karmienia piersią, stosujący swoją wiedzę w praktyce, jest bardziej przyjaźnie nastawiony do Ciebie i Twojego karmionego piersią dziecka. Możesz więc liczyć na wsparcie i pomoc w przypadku trudności laktacyjnych, zgodnie z najnowszą wiedzą.

Krok 3:karmienie piersią szamotuły
Personel szpitala powinien informować kobiety w ciąży o korzyściach i postępowaniu podczas karmienia piersią .

Jeżeli oczekujesz na narodzenie dziecka, z pewnością myślisz już o sposobie karmienia noworodka. Wiedzę o karmieniu piersią (korzyściach, dobrym rozpoczęciu itp.), możesz zdobywać poprzez poradnie K, szkoły rodzenia oraz szpitale (nawet podczas pobytu na oddziałach patologii ciąży).

 

Dalsze zalecenia

Krok 4:
Personel szpitala powinien pomagać matkom w rozpoczęciu karmienia piersią w ciągu pół godziny po urodzeniu dziecka.

Personel szpitala powinien umożliwić Ci przytulenie noworodka bezpośrednio po porodzie i zapewnić mu możliwość ssania piersi. Dla zwiększenia odporności dziecka ważne jest, aby jego pierwszym pokarmem było Twoje mleko (tzw. siara). Ssanie piersi zaraz po porodzie dodatnio wpływa również na Twój organizm. Produkowana wtedy oksytocyna ułatwia odklejanie się łożyska i obkurczanie macicy. Bardzo ważny jest również kontakt skóry dziecka z Twoim ciałem, który zapewni dziecku Twoją florę bakteryjną. Uchroni to malucha przed patogennymi szczepami bakterii szpitalnych.


Krok 5:

Personel szpitala powinien pokazywać matkom, jak karmić piersią i jak podtrzymywać laktację, nawet gdyby zaszła konieczność oddzielenia od dziecka.

Powinnaś otrzymać od personelu szpitala porady jak należy karmić piersią i jak utrzymać laktację (wraz z możliwością przećwiczenia tego w praktyce). Bardzo ważna jest odpowiednia fachowa pomoc przy pierwszym przystawianiu dziecka do piersi oraz porady dotyczące odciągania pokarmu. Możesz prosić o pomoc związaną z karmieniem piersią zarówno na oddziale porodowym, jak i na oddziale położniczo- noworodkowym.

Krok 6:
Personel szpitala nie powinien podawać noworodkom żadnego innego jedzenia czy picia, niż mleko z piersi, z wyjątkiem szczególnych wskazań medycznych.

Twój pokarm jest najbardziej odpowiedni dla Twojego dziecka. Nawet jeżeli Maluch nie może ssać bezpośrednio z piersi lub ma z tym trudności, może być dokarmiany Twoim pokarmem. Dobrym sposobem na podawanie dodatkowego pokarmu jest pipetka, kieliszek, dren lub strzykawka. Dokarmianie noworodka pokarmem podawanym za pomocą butelki, może zaburzyć odruch ssania u dziecka. Ważne jest, aby Twoje piersi były regularnie opróżniane z pokarmu, dzięki czemu laktacja zostanie utrzymana na odpowiednim poziomie.

Dokarmianie dziecka powinno odbywać się zawsze z konkretnej przyczyny, na pisemne zlecenie lekarza.


Krok 7:

W szpitalu należy stosować system rooming-in, umożliwiający matce przebywanie w pokoju razem z dzieckiem.

Dzięki możliwości przebywania razem z dzieckiem (od porodu aż do opuszczenia szpitala), możesz karmić malucha według potrzeb (jego i swoich). Możesz także uczestniczyć w pielęgnacji swojego dziecka i przytulać je zawsze kiedy obydwoje macie na to ochotę. Pamiętaj jednak, że Twoja rola nie polega na zastępowaniu pielęgniarki w opiece nad dzieckiem. Zawsze masz możliwość skorzystania z pomocy i fachowych porad personelu opiekującego się Tobą i dzieckiem.


Krok 8
:
Personel szpitala powinien zachęcać i ułatwiać karmienie piersią na żądanie.

Mając możliwość ciągłej obserwacji dziecka, zawsze możesz zaspokoić jego potrzeby. Jeżeli Twoje dziecko ssie rączki, kręci główką, poszukuje czy cicho płacze, najprawdopodobniej jest głodne. Karmienie powinno odbyć się również w przypadku uczucia przepełnienia w Twoich piersiach, nawet jeśli dziecko nie domaga się ssania piersi. Jedno karmienie powinno trwać aż do momentu zakończenia ssania i wypuszczenia brodawki przez dziecko. W ciągu doby zaleca się przynajmniej 8 karmień. Ten krok jest możliwy do spełnienia tylko wtedy, gdy przebywasz w pokoju razem z dzieckiem.
Pamiętaj równocześnie, że obchody, procedury medyczne, wizyty gości czy posiłki powinny być dostosowane do rytmu karmień.


Krok 9:

Personel szpitala nie powinien podawać smoczka niemowlętom karmionym piersią.

Dziecko w inny sposób ssie mleko z piersi niż przez smoczek (czy kapturek ochronny zakładany na pierś). Użycie smoczka na butelce zaburza funkcję ssania piersi i może prowadzić do zaniku pokarmu, nieprawidłowego przyrostu masy ciała noworodka lub innych problemów w karmieniu piersią. Nie powinno się również używać smoczków do uspokajania dziecka. Dziecko przyzwyczajone do ssania piersi (zwłaszcza w pierwszych tygodniach życia) może mieć problemy w prawidłowym uchwyceniu piersi, jak również w efektywnym ssaniu przy użyciu odpowiedniej siły. Istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia podobnych problemów podczas karmienia przez kapturek. Stosowanie smoczków u dzieci może zwiększać ryzyko wad zgryzu i zakażeń. Jeżeli istnieje konieczność dokarmiania dziecka, personel nie powinien używać do tego celu smoczków. Ty również masz prawo do instruktażu na temat innych sposobów podawania pokarmu dziecku i stosowania tych metod w praktyce.


Krok 10: doradztwo laktacyjne szamotuły

Personel szpitala powinien angażować się w tworzenie i pracę grup kobiet wspierających się w karmieniu piersią i kierować do nich karmiące matki wypisywane ze szpitala lub będące pod opieką przychodni.

Problemy z karmieniem piersią pojawiają się najczęściej po opuszczeniu szpitala. Pamiętaj, że masz prawo do informacji (jeszcze przed wypisem ze szpitala) gdzie możesz zwrócić się o pomoc w przypadku problemów. Wśród proponowanych Ci form pomocy, możesz wybrać Poradnię Laktacyjną, porady telefoniczne udzielane przez fachowca, grupę wsparcia matek karmiących lub porady położnej podczas wizyty patronażowej w domu. Najlepiej wybrać pomoc oferowaną najbliżej miejsca zamieszkania, uwzględniając fachowe przygotowanie osoby pomagającej.


źródło: Internet

 Cieszymy się, że tu trafiłaś / trafiłeś.

Prowadzimy prace nad przygotowaniem wersji mobilnej portalu wegemaluch.pl

Ta wersja platformy mobilnej jest w fazie testów! Prosimy o cierpliwość! (niektóre funkcje mogą nie działać w tej chwili)

 

  • 1
  • 2
Poprzedni Następny
Jak poradzić sobie z kolką niemowlęcą cz.2

Jak poradzić sobie z kolką niemowlęcą cz…

Karmienie piersią

Kolka będąca oznaką poważnej nierównowagi u dziecka, którą określa się mianem alergii, wymaga konsultacji z kompetentną osobą, której zaleceniom żywieniowym zaufacie.   Zastosowanie odpowiedniej, zrównoważonej diety jest krytycznym elementem życia każdej pary...

Jak poradzić sobie z kolką niemowlęcą cz.1

Jak poradzić sobie z kolką niemowlęcą cz…

Karmienie piersią

Tajemnica kolek niemowlęcych kryje się w czynnikach fizjologicznych, psychologicznych oraz środowiskowych. Dziecko doświadcza świata i reaguje na otaczające go bodźce – pokarmowe, emocjonalne, pogodowe, inne.Pierwsze chwile, dni i tygodnie życia są...

Nawał pokarmu – czym jest i jak sobie z nim poradzić?

Nawał pokarmu – czym jest i jak sobie z …

Karmienie piersią

Nawał pokarmu jest fizjologicznym i w gruncie rzeczy pożądanym momentem w laktacji. Pojawia się w 2-6 dobie po porodzie. Dziecko ssąc pierś matki pobudza wydzielanie prolaktyny w jej organizmie, dzięki...

Infekcje a karmienie piersią

Infekcje a karmienie piersią

Karmienie piersią

Wiedząc, że pokarm kobiecy wzmacnia odporność dziecka, kobiety z wielką ufnością karmią swoje pociechy. Szczególną uwagę zwracają na to, by nie przerywać karmienia w okresie jesienno – zimowym, gdy panująca...

Czy i dlaczego potrzebne są spotkania dla matek karmiących?

Czy i dlaczego potrzebne są spotkania dl…

Karmienie piersią

Od początku stworzenia człowiek żył w naturze. W środowisku, które – mimo wielu trudności i zagrożeń – przynosiło mu ukojenie, wprowadzało w harmonię i świadomość kontaktu ze wszechświatem, co dodawało...

Czy dopajać dziecko karmiąc piersią

Czy dopajać dziecko karmiąc piersią

Karmienie piersią

Pokarm produkowany dla dziecka przez organizm matki zawsze jest idealnie dostosowany do potrzeb dziecka. Inny jest pokarm, który odciąga matka dla przedwcześnie urodzonego dziecka leżącego w inkubatorze, inny u dziecka...

Brak pokarmu po porodzie – jak pobudzić laktację?

Brak pokarmu po porodzie – jak pobudzić …

Karmienie piersią

Większość matek jest w stanie karmić swoje dziecko piersią. Mechanizmy, które to uruchamiają są wkodowane w nasze ciała. Gdy kobieta posiada pewność co do takiego stanu rzeczy, wtedy łatwiej jest...

Karmić piersią czy drugą?

Karmić piersią czy drugą?

Karmienie piersią

Istota karmienia piersią opiera się na stałym i bliskim kontakcie matki z dzieckiem, na współbrzmieniu z naturalnym rytmem karmień, na wsłuchaniu się w potrzeby swoje i dziecka, na właściwym reagowaniu...

Dieta weganki i wegetarianki karmiącej piersią

Dieta weganki i wegetarianki karmiącej p…

Karmienie piersią

Dla niemowlaka bez wątpienia najlepszym sposobem żywienia jest karmienie piersią. Nie ma lepszego sposobu na realizację zapotrzebowania na wszystkie składniki najmłodszych dzieci. Mleko kobiece zawiera bowiem optymalny skład białka, tłuszczów i węglowodanów...

Garderoba matki karmiącej

Garderoba matki karmiącej

Karmienie piersią

Nazywam się Joanna Adamiak. Jestem... W swej istocie jestem Człowiekiem, który dąży do łamania zastanych praw i konwenansów, utartych struktur i schematów. Łamię je w sobie i swojej rodzinie. Pomagam...

Jak przygotować się do karmienia piersią?

Jak przygotować się do karmienia piersią…

Karmienie piersią

Natura wyposażyła kobietę w mechanizmy, które bez specjalnych działań uruchamiają w niej możliwość karmienia piersią swojego potomstwa. To, co bardzo silnie blokuje we współczesnych kobietach naturalne procesy potrzebne do wykarmienia...

Mama karmiąca w pracy

Mama karmiąca w pracy

Karmienie piersią

Karmiącej mamie po powrocie do pracy przysługują przerwy na karmienie. Ich długość zależy od liczby dzieci karmionych piersią. Znaczenie ma także wymiar wykonywanej przez matkę pracy. Nie każda młoda mama...

Przechowywanie pokarmu

Przechowywanie pokarmu

Karmienie piersią

Na rynku można zakupić specjalnie przystosowane do przechowywania pokarmu pojemniki, które są wykonane z materiałów, które nie mają negatywnego wpływu na pokarm (np. w pojemnikach szklanych część żywych komórek może...

Wegemaluch.pl Udostępnia materiały na licencji CC BY-NC-ND 4.0 Międzynarodowe. Materiały nieoznaczone CC BY-NC-ND 4.0 - Copyright by WegeMaluch.pl & MagYa 2011-2014. All rights reserved.

Wróć na górę

O Wegemaluch    O Nas    Regulaminy    Polityka Prywatności    Reklama    Promocja    Patronat    Admin    Kontakt    Faq    RSS    Toolbar

coffe Jesteś pewny by przełączyć w wersję dla komputerów stacjonarnych PC?